Fédération des Artisans

🇱🇺 Den Secteur vum Tatouage geet nei Weër: Formatioun a besser Kontrollen

00:00 / 21:53

Season 1,

13 episodes

🇱🇺 Den Secteur vum Tatouage geet nei Weër: Formatioun a besser Kontrollen

22 min left

🇱🇺 Chancen und Herausforderungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung

16:08

🇱🇺 Covid-Pandemie a Krich an Europa - Interview mam Michel Reckinger

33:06

🇫🇷 L'excellence de l'accueil et du service - Interview de Benoît Kuborn

14:14

🇱🇺 E Gespréich mam Georges Reckinger iwwert Situation am Schräiner- a Schlässerhandwierk

24:08

🇱🇺 Situation am Bau : E Gespréich mam Roland Kuhn, Président vun der Fédération des Entrepreneurs de Construction et de Génie Civil

27:11

🇱🇺 D’Situatioun am Automobile : Interview mam Präsident vun der FEDAMO

16:06

🇱🇺 Interview mam Serge Majerus, Präsident vun Jonk Handwierk

12:40

Buy Local ? Walk the Talk ! 🇱🇺 Interview mam Jean-Paul Schmitz, Präsident vun der Association des Maîtres imprimeurs

14:44

🇱🇺 Interview mam Ernest Pirsch, Präsident vun der Fédération des Artisans

07:22

🇫🇷 Entretien avec Ernest Pirsch, président de la Fédération des Artisans

05:56

🇱🇺 Presentatioun vun der Fédération des Artisans - Romain Schmit

18:33

🇫🇷 Présentation de la Fédération des Artisans - Romain Schmit

16:19